Presse

Pressemeldinger

Pressemelding 28.02.2018     NSL blir nasjonal partner med YoungFish.   Norske Sjømatbedrifters landsforening (NSL) har i dag blitt nasjonal partner med YoungFish. Vi støtter...

28.02.2018  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


                                                                                                                                             Fiskeindustrien sier nei til...

22.02.2017  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Generisk markedsføring koster, men det nytter!   2015 valgte Sjømatrådet på grunn av høy torskekvote og  etter ikke ubetydelig påtrykk, å øke generisk markedsføring for hvitfisk i...

14.02.2017  •  Kategori: Innland  •  Postet av: NSL  •  Mer


Det enkle ville vært det beste...   - Som en stor sjømatnasjon er vårt rykte ute i verdensmarkedene avhengige av god ressurskontroll, og ut fra dette har det blitt et behov for flere...

16.12.2016  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) er veldig fornøyd over at fiskeriminister Per Sandberg nå ønsker å prøve ordningen med gjennomsnittlig MTB. Dette er en sak NSL har jobbet med siden...

30.06.2016  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Av Stian Lernes, fagsjef Oppdrett I kjølvannet av det som ble en konflikt mellom forskere og bransjeorganisasjonen Norske Sjømatbedrifters Landsforening(NSL) vil vi beklage på vegne av våre...

23.06.2016  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Etter at  Fiskeridirektoratet og Mattilsynet innførte begrepet  risikobasert tilsyn for noen år tilbake, er nå også Justervesenet på banen. Der i gården, eller rettere sagt i bakgården til...

11.02.2016  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Innføringen av produksjonsbegrensningssystemet med maksimalt tillatt biomasse, MTB, har i hovedsak vært positivt for oppdrettsnæringa. Det har likevel vært en del utfordringer som følge av den...

01.02.2016  •  Kategori: Oppdrett  •  Postet av: NSL  •  Mer


Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har gleden av å presentere Bård Eker, en av de mest suksessfulle entreprenørene i Skandinavia,  som foredragsholder under Sjømatdagene på Hell, den 19....

24.11.2015  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Norske Sjømatbedrifters Landsforening(NSL) er fornøyd med retningen sjømatindustrimeldingen viser, sier Frode Reppe, fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon. NSL er spesielt fornøyde med at...

16.11.2015  •  Kategori: Kommunikasjon og Næringpolitikk  •  Postet av: NSL  •  Mer


NSL har i sitt høringssvar til Departementet i anledning Stortingsmeldingen om «Vekst i havbruket» gitt støtte til at Mattilsynet skal kunne bruke dramatiske virkemidler om lusenivåene skulle bli...

21.09.2015  •  Kategori: Oppdrett  •  Postet av: NSL  •  Mer


NM i Sjømatprodukter 2015 – vinnerne er kåret.     Fredag 11. september var det duket for premieutdeling for NM i Sjømatprodukter, håndverk og industri. Seansen fant sted under...

11.09.2015  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Matstreif i Oslo er også i år valgt som arena for premieutdeling i NM i Sjømatprodukter og finalen for NM i Sjømat.   NM i Sjømatprodukter Fredag 11.september kl 14.00 blir det...

10.09.2015  •  Kategori: Innland  •  Postet av: NSL  •  Mer


NM i røkt og gravet laks og ørret 2015, i regi av Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har pågått siden april. Nå var tiden endelig kommet til selve premieutdelingen. Aqua Nor, som...

20.08.2015  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Urimelige reklamasjonsbetingelser hos fiskesalgslagene   Finansavisen omtalte 20.06.15 hvordan enkelte av fiskesalgslagene gjennom sine salgsbetingelser i praksis driver forskjellsbehandling...

17.08.2015  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


En åpning om å knytte visningstillatelser til 4 lokaliteter vil gi muligheter til helårlig drift av visningsanleggene og gi publikum et betydelig bedre tilbud. Tidligere har visningsanleggene hat...

29.05.2015  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Vår kjære leder for Senterpartiet må ha oss unnskyldt, men Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) kan ikke la være å rette de ville påstander  fra en tidligere landbruksminister. I...

28.05.2015  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST), avdeling for Matteknologi, gjennomførte i april bedømmingen i NM i røkt og gravet laks og ørret 2015....

27.05.2015  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Første del av NM i Røkt og Gravet Laks og ørret 2015 ble avviklet i Trondheim fredag 24.april. Fagjuryen har vurdert alle produktene og i fellesskap kommet frem til fem finaleprodukter for...

29.04.2015  •  Kategori: Innland  •  Postet av: NSL  •  Mer


Utvalget for hvitfisk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) er nå ferdig med gjennomgangen av utredningen av sjømatindustriens rammevilkår.   - Polariseringen mellom sjø- og...

17.04.2015  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) registrerer  bekymringer blant førstehåndsomsettere av reker over den store fiskeintensiteten i Varangerfjorden de siste årene.   På grunn av...

10.04.2015  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


av: Svein Reppe   Etter press fra et fåtall store aktører fremmer Nærings- og fiskeridepartementet fredag 13. februar et forslag om at det skal kuttes i eksportavgiften på fisk. Kuttene er...

09.03.2015  •  Kategori: Eksport og foredling  •  Postet av: NSL  •  Mer


Et nytt høringsbrev angående endring i laksetildelingsforskriften § 34 første ledd – antall lokaliteter til visningsanlegg er nå tilgjengelig på regjeringens nettsider. Du finner den her  ...

26.02.2015  •  Kategori: Oppdrett  •  Postet av: NSL  •  Mer


Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) stiller seg bak forskriften som har til hensikt å redusere nivåene av oppdrettslaks i elvene. NSL har i høringsprosessen vært opptatt av at næringa...

06.02.2015  •  Kategori: Kommunikasjon og Næringpolitikk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Oppdrettsutvalget i NSL har registrert de siste dagers diskusjoner om modeller for framtidig vekst i havbruksnæringen, og vil dele noen synspunkter i denne sammenheng. NSL er enig i  FHLs...

23.01.2015  •  Kategori: Oppdrett  •  Postet av: NSL  •  Mer


Høringssvar på melding til stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett NSL er fornøyd med at Nærings og fiskeridepartementet har flagget en ytterligere satsning på havbruk. At fokuset...

13.01.2015  •  Kategori: Oppdrett  •  Postet av: NSL  •  Mer


Norges Råfisklag har fulgt meklingsnemndas forslag til nye minstepriser for torsk større enn en 2,5 kg. Industrien, representert av NSL, FHL og Fifor tar dermed prisene til etterretning. For de...

17.12.2014  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


En evaluering av sjømatrådet foreligger, og vi kan lese at Gunnar Domstein fra FHL mener man bør iverksette endringene kjapt, og i tillegg sier kommunikasjonsdirektøren Kristine Gramstad at...

30.10.2014  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


      Vi er allerede kommet et godt stykke på vei i planleggingen av (Jubileums)Sjømatdagene 2015, og så langt har vi fått på plass alle foredragsholderne vi ønsket oss. Dette sier litt...

22.10.2014  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Direktesalg av fersk fisk på internasjonale auksjoner-  minstepris”light”? Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har ofte fattet mistanken  at minstepriser for ferskfisk ikke gjelder...

14.10.2014  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


  NSL er godt fornøyde med at regjeringen har flagget en så kraftig satsing på havbruket. At fokuset er forutsigbar vekst lover godt for fremtiden.   Innen havbruk er NSL sine medlemmer...

14.10.2014  •  Kategori: Oppdrett  •  Postet av: NSL  •  Mer


Fredag 12. september braker det løs på nytt med Norgesmesterskap i sjømat! Syv kanondyktige sjømathandlere skal til dyst i konkurranseteltet på Matstreif.   Dette er sjømathandel på...

11.09.2014  •  Kategori: Innland  •  Postet av: NSL  •  Mer


Norges sjømatorganisasjoner samler seg i kampen mot tollmurer og handelshindringer. Nå etableres Sjømatalliansen.   - Norsk sjømat møter i økende grad hindringer på vei sin ut til...

22.08.2014  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier til TDn Finans at hun vil utsette en beslutning om midlertidig utvidelse av MTB-reguleringen og viser særlig til at miljøaspektet må ivaretas.  ...

15.08.2014  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Forslag til tiltak for å avhjelpe situasjonen sjømatnæringen er i som følge av utestengelse fra det russiske marked.   Sist torsdag opphørte, med øyeblikkelig virkning, i praksis all norsk...

13.08.2014  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Tidligere enn ventet bestemte WWF å publisere sitt bidrag til sommerens agurknytt.   I sin nordiske sjømatguide som lanseres denne uken, anbefaler WWF at forbrukerne bør styre unna reker fra...

23.06.2014  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Styret i Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL, har ansatt Stian Lernes som ny Fagsjef oppdrett. Stian Lernes overtar etter Kristin Sæther som starter i ny stilling i Akvaplan-niva. Stian...

17.06.2014  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) er skeptisk til  forslaget om strukturering av båter under 11 meter i den lukkede gruppen. Jurgen Meinert, fagsjef for hvitfisk i NSL, er overrasket...

12.06.2014  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Reglene for rett til dagpenger fra NAV ved permitteringer er innskjerpet med virkning fra 1. januar av vår nye regjering. Dette innebærer bl.a. at permitteringer som skyldes sesongvariasjoner ikke...

15.01.2014  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Den kjente og profilerte advokaten Halfdan Mellbye fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange er en av mange, spennende foredragsholderne under Sjømatdagene på Hell, 21.- 22. januar 2014. Hans...

06.01.2014  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Hvitfiskn æ ringen f å r kritikk for d å rlige renholdsrutiner fra Mattilsynet. Fagsjef Jurgen Meinert i Norske Sj ø matbedrifters Landsforening, NSL, sier n æ ringen tar kritikken til...

23.10.2013  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Regjeringserklæringen som ble lagt fram 7. oktober slår fast at sjømatnæringen er viktig. Den er viktig som matprodusent globalt og den er viktig fordi den skaper arbeidsplasser lokalt. NSL er...

08.10.2013  •  Kategori: Oppdrett  •  Postet av: NSL  •  Mer


Jeg blir oppriktig glad over regjeringserklæringen, i hvert fall når det kommer til fiskeri, sier Jurgen Meinert, fagsjef for hvitfisk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL. Bærekraft,...

08.10.2013  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


I etterkant av stortingsvalget har de forskjellige interesse- og bransjeorganisasjonene kommet med sine innspill til hvilken politikk en ennå ikke dannet regjering skal føre. Noen ønsker...

17.09.2013  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Fredag 13. september, på Matsreif i Oslo, foran et stort publikum mottok vinnerne sine premier av Fiskeri- og kystministeren Lisbeth Berg-Hansen. Konkurransen NM i Sjømatprodukter arrangeres av...

16.09.2013  •  Kategori: Innland  •  Postet av: NSL  •  Mer


Fredag 13.september kåres vinnere av NM i Sjømat og NM i Sjømatprodukter 2013 på Matstreif i Oslo. Finalen for NM i Sjømat pågår fra kl. 09.00. Premieutdeling for begge konkurransene foretas kl....

12.09.2013  •  Kategori: Innland  •  Postet av: NSL  •  Mer


Norgesmestrene er kåret!   NM i røkt og gravet laks 2013, i regi av Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har pågått siden april. Nå var tiden endelig kommet til selve...

19.08.2013  •  Kategori: Innland  •  Postet av: NSL  •  Mer


En fagjury bestående av fem personer har vurdert alle produktene og i fellesskap kommet frem til fem finaleprodukter for hver klasse; kaldrøkt, varmrøkt, gravet og åpen klasse. Konkurransen i år...

12.04.2013  •  Kategori: Innland  •  Postet av: NSL  •  Mer


 

Pressebilder


Pressebilde
Svein Reppe

 

 


Pressebilde
Anette Aalmås

 

 


Pressebilde
Jurgen Meinert

 

 


Pressebilde
Frode Reppe


Pressebilde
Stian Lernes

 
 Kjetil Hestad.