3 Mottak
fiskedisken.no

Innhold i modulen

 • 3.1 Beskrivelse av tema
 • 3.2 Gode råd om mottakskontroll
 • 3.3 Kvalitetsforandring i fersk fisk
 • 3.4 Kvalitetsbedømmelse
 • 3.5 Hva sier forskriftene


 • For instruktøren

 • 3.1 Kursopplegg Mottak.doc
 • 3.2 Foiler Mottak.ppt


 • Fersk fisk og skalldyr bringes frem til sjømatdisker gjennom et effektivt distribusjonsapparat. Det høstes av havets rikdom langs hele kysten vår gjennom hele året, og fangsten blir tatt godt vare på av fiskere som leverer sine fangster til mottaksstedet.

   

  En aktiv og nøye kontroll ved mottak av fiskeprodukter legger grunnlaget for fiskediskens kvalitetsprofil. Denne modulen gir noen gode råd som hjelp til å gjennomføre en effektiv og tilfredsstillende mottakskontroll. Her finnes også informasjon om naturlig nedbrytning i fersk fisk, og et skjema til hjelp for å foreta en visuell bedømmelse av kvalitet.