6 Kvalitetssikring
fiskedisken.no

Innhold i modulen

 • 6.1 Beskrivelse av tema
 • 6.2 Gode råd om praktiske rutiner
 • 6.3 Gode råd om dokumentasjoner
 • 6.4 Hva sier forskriftene


 • For instruktøren

 • 6.1 Kursopplegg Kvalitetssikring.doc
 • 6.2 Foiler Kvalitetssikring.ppt


 •  

  Når kundene kommer til butikken krever de trygg mat og riktig kvalitet.

  Også forskriftene krever at næringsmidler skal frembys redelig og på en sikker måte. Derfor skal butikken innarbeide rutiner som sørger for at de som arbeider med sjømat holder kontroll med fiskeprodukter som selges, og gi medarbeiderne opplæring om kvalitetssikring i praksis.

   

  Denne modulen beskriver litt om begrepet Kvalitetssikring, hva og hvordan, og gir gode råd om hvordan kvalitetssikring skal praktiseres i det daglige arbeid.