5 Aktivt salg
fiskedisken.no

Innhold i modulen

 • 5.1 Beskrivelse av tema
 • 5.2 Gode råd om kundebehandling
 • 5.3 Gode råd om samsalg
 • 5.4 Gode råd om aktiviteter
 • 5.5 Gode råd om tilbereding


 • For instruktøren

 • 5.1 Kursopplegg Aktivt salg.doc
 • 5.2 Foiler Aktivt salg.ppt


 •  

  Fiskedisken inngår som en del av butikkens ferskvareprofil. Hensikten skal være å presentere et attraktivt tilbud mot kundemarkedet som ligger i butikkens område, og tilfredsstille både kundekrav og butikkens målsetting.

   

  Salg av sjømat skal bidra til å øke butikkens omsetning og lønnsomhet. For å oppnå dette må det, i tillegg til en fin fiskedisk, stilles krav til selgeren bak disken. I denne modulen beskrives hvordan kjøp og salg fungerer, og noen gode råd om kundebehandling, salg og service.