1 Varekunnskap
2 Hygiene og renhold
3 Mottak
4 Diskopplegg
5 Aktivt salg
6 Kvalitetssikring