Velkommen til fiskedisken

ENKLE RÅD OM SJØMAT I DISK

 

Et enkelt læreprogram for dem som arbeider med sjømat!

 

Sjømat som presenteres for salg i norske fiskedisker, skal alltid frambys som gode kvalitetsprodukter. Dette er et krav fra norske sjømatelskere og en grunnleggende målsetting i fiskerinæringen.

Skal vi oppnå et tilfredsstillende frambud av fisk og skalldyr i det norske forbrukermarked, må alle som arbeider med sjømat tilføres nødvendig grunnkunnskap om havets rike delikatesser.

Den enkelte virksomhet er forpliktet til å gi sine medarbeidere nødvendig opplæring, men alle som arbeider med havets delikatesser har også selv et ansvar for egen opplæring.

 

 

Sindre Kinnerød

Utvikling, ide og tekster:

Arne Stærk


Kursmateriell

Fiskerinæringen ser det som en oppgave er å legge til rette for opplæring. Dette materiellet er ment som enkle "verktøy" til hjelp i opplegg av interne kursaktiviteter, men kan også brukes av den enkelte som selvstudium.

 

Kursmateriellet består av 6 moduler som inneholder gode råd i det praktiske arbeid ved fiskedisken. Utskrifter, kopiering og bruk er gratis.

 

For instruktøren

Til hver modul er det utarbeidet en manual som inneholder forslag til kursopplegg og enkle presentasjonsverktøy. Nedlasting og bruk er gratis.